Rahoittaa

Normaali kapasiteetti

Normaali kapasiteetti on tuotantomäärän määrä, joka voidaan kohtuudella odottaa pitkällä aikavälillä. Normaalissa kapasiteetissa otetaan huomioon säännöllisiin huoltotoimiin liittyvät seisokit, miehistöongelmat ja niin edelleen. Saavutettavan tuotannon määrän budjetoinnissa on käytettävä normaalikapasiteettia teoreettisen kapasiteettitason sijasta, koska todennäköisyys normaalikapasiteetin saavuttamiseksi on melko korkea. Normaali kapasiteettitaso voi laskea ajan myötä tuotantolaitteiden ikääntyessä, koska laitteet vaativat enemmän huoltoa.