Rahoittaa

Hintapisteen määritelmä

Hintapiste on tuotteen tai palvelun ehdotettu vähittäishinta. Se määritetään yleensä suhteessa hintoihin, joilla kilpailijat tarjoavat tavaroita ja palveluja, tai korvaaviin tuotteisiin liittyviin hintoihin. Ihanteellisen hintapisteen tulisi maksimoida myyjän kannattavuus. Tämän optimaalisen pisteen löytämiseksi myyjä suorittaa testejä eri hintapisteillä selvittääkseen, kumpi tuottaa suurimman yhteenlasketun voittotason. Tätä hintapistettä saatetaan joutua muuttamaan ajan myötä vastauksena muiden osapuolten asettamiin vastaavien tuotteiden hintoihin.