Rahoittaa

Säilytysaika

Säilytysjakso on vuosien määrä, jona tietyt tiedot on pidettävä ennen niiden tuhoamista. Tätä ajanjaksoa voidaan vaatia lailla tai se voidaan asettaa muista syistä, kuten oikeudellinen vastuu, asiakaspalvelu tai taloudelliseen raportointiin. Kun asiakirjan säilytysaika on umpeutunut, tavallisesti varmistetaan, että asiakirja voidaan todella tuhota, mikä antaa johdolle viimeisen mahdollisuuden siirtää asiakirja pidempään säilytykseen. Jos tätä vaihtoehtoa ei käytetä, asiakirja tuhotaan.

Tiettyjä asiakirjoja, joilla on erityinen historiallinen tai oikeudellinen arvo, ei koskaan tuhota; toisin sanoen säilytysaikaa ei ole määritelty. Nämä asiakirjat säilytetään yleensä erillisessä pysyvässä säilytyspaikassa.