Rahoittaa

Työvoimakustannukset yhteensä

Työvoiman kokonaiskustannukset ovat kaikkien työntekijöiden tekemien työtuntien kokonaiskustannukset plus kaikki niihin liittyvät verot ja edut. Tätä määrää käytetään yrityksen taloudellisten tulosten budjetoinnissa. Työvoiman kokonaiskustannukset koostuvat useista rivikohdista, jotka sisältävät seuraavat:

  • Suorat työvoimakustannukset. Tämä on tuotannon työntekijöille maksetut palkat, mukaan lukien heidän ylityötunnit.
  • Välilliset työvoimakustannukset. Tämä on kaikille muille työntekijöille maksetut palkat, mukaan lukien mahdolliset ylityötunnit.
  • Palkkalaskelmat. Tämä on työnantajan maksama osa palkkaveroista, jotka sisältävät Medicare-, sosiaaliturva- ja työttömyysverot.
  • Edut. Nämä ovat kaikki muut työntekijöiden puolesta aiheutuvat kulut, kuten työnantajan maksamat sairausvakuutukset, henkivakuutukset ja hammasvakuutukset.