Rahoittaa

Ulkoinen tarkastaja

Ulkoinen tilintarkastaja on julkinen tilintarkastaja, joka suorittaa tarkastuksia, tarkastuksia ja muuta työtä asiakkailleen. Ulkoinen tilintarkastaja on riippumaton kaikista asiakkaista, joten hänellä on hyvät mahdollisuudet arvioida puolueettomasti näiden asiakkaiden tilinpäätökset ja sisäisen valvonnan järjestelmät. Sijoitusyhteisön jäsenet ja luotonantajat arvostavat erittäin hyvin tuloksena olevia tarkastuslausuntoja, jotka tarvitsevat riippumattoman arvioinnin organisaatioiden tilinpäätöksestä.

Ulkopuoliset tilintarkastajat on sertifioinut hallintoelin, joka on Yhdysvalloissa American Institute of Certified Public Accountants. Sertifioituina tilintarkastajina ulkopuoliset tilintarkastajat ovat todistaneet, että heillä on tietty vähimmäiskoulutus ja kokemus, ja he ovat läpäisseet pitkän tutkinnon. Näiden tilintarkastajien on myös täytettävä säännölliset täydennyskoulutusta koskevat vaatimukset, jotta pätevyyskirjat pysyvät ajan tasalla.