Rahoittaa

Käännöksen säätö

Käännösmuutokset ovat niitä päiväkirjamerkintöjä, jotka on tehty prosessin aikana, jolla yhteisön tilinpäätös muunnetaan toimintavaluutastaan ​​raportointivaluutaksi. Nämä oikaisut tekee emoyritys, kun se on saanut tytäryhtiöltä tilinpäätöksen, joka käyttää eri valuuttaa kuin emoyrityksen raportointivaluutta. Oikaisuja tarvitaan, jotta emoyritys voi tuottaa konsernitilinpäätöksen.