Rahoittaa

Voittokeskuksen määritelmä

Voittopiste on liiketoiminnan yksikkö tai osasto organisaatiossa, joka tuottaa tuloja ja voittoja tai tappioita. Johto seuraa tarkasti tulosyksiköiden tuloksia, koska nämä yksiköt ovat avainasemassa emoyhteisön kokonaistuloksissa. Johto käyttää yleensä tulosyksikön tuloksia päättääkseen, kohdennetaanko heille lisärahoitusta ja sammutetaanko heikosti toimivat yksiköt. Tulosyksikön johtajalla on yleensä valtuudet tehdä päätöksiä siitä, kuinka ansaita tuloja ja mitkä kulut aiheutuvat.

Tulosyksiköt voidaan sisällyttää julkisesti pidetyn yksikön segmenttiraportointiin. Yksityisomistuksessa olevien yritysten ei tarvitse ilmoittaa näitä tietoja osana tilinpäätöstään.

Muita liiketoimintayksikköön kuuluvia raportoivia yksiköitä ovat kustannuspaikka ja investointikeskus. Kustannuskeskus on vastuussa vain kustannuksistaan, kun taas sijoituskeskus vastaa omaisuuden tuotosta. Vastuutason kannalta tulosyksikkö on kustannuskeskuksen ja vastuukeskuksen välillä.