Rahoittaa

Vakuutusmatemaattisten kustannusten menetelmä

Vakuutusmatemaattiset vakuutusmatemaatikot käyttävät vakuutusmatemaattista kustannusmenetelmää määrittäessään säännöllisten maksujen määrän, jonka työnantajan on maksettava eläkejärjestelmään. Tämän menetelmän käytön tulos on maksuluku, joka yhdistettynä jo sijoitettujen varojen sijoitetun pääoman tuottoon kompensoi suunnitelmasta suoritettujen maksujen määrän. Vakuutusmatemaattisten kustannusten menetelmän tavoite voidaan saavuttaa käyttämällä jompaakumpaa seuraavista kahdesta lähestymistavasta:

  • Kustannusmenetelmä. Laskee maksettavan arvioidun kokonaisedun ja työskentelee sitten taaksepäin määrittääkseen suunnitellun etuuden saavuttamiseksi vaaditut jaksolliset kokonaiskustannukset.

  • Hyöty lähestymistapa. Laskee työntekijöiden palvelukseen liittyvän edun määrän tähän mennessä ja käyttää alennuskerrointa vähentääkseen etuuden sen nykyarvoon.