Rahoittaa

Budjettiraportti

Budjettiraportti on vertailu yrityksen todellisiin tuloksiin ennalta määritettyyn budjettiin. Tämä raportti annetaan kaikille, jotka vastaavat tuloslaskelman rivikohdasta, mikä tarkoittaa yleensä osastopäälliköitä. Budjettiraporttia käytetään määrittämään, mitkä menotasot ovat liian korkeat, jotta voidaan ryhtyä toimiin menotason palauttamiseksi budjetoituun määrään. Tämä raportti on yksi yleisimmin käytetyistä työkaluista yrityksen taloudellisten tulosten hallinnan ylläpitämiseksi.

Muokattua tuloslaskelmaa voidaan käyttää budjettiraporttina. Tässä muodossa lisätään sarake, joka ilmoittaa budjetoidun määrän kullekin riville, kun taas kolmas sarake laskee varianssin todellisten ja budjetoitujen tulosten välillä.