Rahoittaa

Pääomalainan kirjanpito

Pääomavuokraus on vuokrasopimus, jossa vuokralle ottaja kirjaa kohde-etuuden kuin omistaa omaisuuserän. Tämä tarkoittaa, että vuokralle antajaa kohdellaan osapuolena, joka satunnaisesti rahoittaa vuokralle ottajan omistamaa omaisuuserää.

Huomautus: Tässä artikkelissa mainittu vuokrasopimus muuttui nyt julkaistun kirjanpitostandardipäivityksen 2016-02 julkaisemisen myötä. Näin ollen seuraava keskustelu koskee vain vuokrasopimusta ennen vuotta 2019. Katso uusimmat tiedot vuokrasopimusten tekemisestä Kurssi Vuokrasopimusten kurssi.

Vanhojen kirjanpitosääntöjen mukaan vuokralle antajan on kirjattava vuokrasopimus pääomaleasingiksi, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

  • Vuokrasopimus kattaa vähintään 75% hyödykkeen taloudellisesta vaikutusajasta; tai

  • On mahdollista ostaa vuokrattu omaisuuserä vuokrasopimuksen päättyessä markkinahintaa alhaisemmalla korolla; tai

  • Vuokratun omaisuuden omistus siirtyy vuokralaiselle vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen; tai

  • Vähimmäisvuokrien nykyarvo on vähintään 90% hyödykkeen käyvästä arvosta vuokrasopimuksen alkaessa.

Vuokralle ottaja ja vuokralle ottaja sopivat tyypillisesti etukäteen vuokrasopimusehdoista, jotka määrittelevät vuokrasopimuksen käyttö- tai päävuokrasopimukseksi; vuokraselvityksen tulos on harvoin vahingossa.

Jos näiden kriteerien tarkastelu osoittaa, että vuokrattu omaisuus on pääomaleasing, vuokrasopimuksen kirjanpito koostuu seuraavista toiminnoista:

  1. Ensimmäinen tallennus. Laske kaikkien vuokramaksujen nykyarvo; tämä on omaisuuserän kirjattu hankintameno. Kirjaa summa veloitukseksi asianomaiselle käyttöomaisuustilille ja hyvitykseksi pääomaleasingvelan tilille. Esimerkiksi, jos tuotantokoneen kaikkien leasingmaksujen nykyarvo on 100 000 dollaria, kirjaa se 100 000 dollarin veloituksena tuotantolaitetilille ja 100 000 dollarin hyvitykseksi pääomaleasingvelan tilille.

  2. Leasingmaksut. Kun yhtiö saa vuokralle antajalta vuokralaskut, kirjaa osa kustakin laskusta korkokuluiksi ja pienennä loppuosa pääomalainasitoumustilin saldolla. Lopulta tämä tarkoittaa, että pääomavuokravastuun saldo olisi saatettava nollaan. Esimerkiksi jos vuokramaksu oli yhteensä 1 000 dollaria ja 120 dollaria tästä summasta oli korkokustannuksia, merkintä olisi 880 dollarin veloitus pääomalainavastuun tilille, 120 dollarin veloitus korkokulutilille ja 1000 dollarin hyvitys ostovelalle.

  3. Poistot. Koska pääomaleasingsopimuksella kirjattu omaisuus ei ole olennaisesti eroa muista käyttöomaisuushyödykkeistä, se on poistettava normaalilla tavalla, jolloin jaksoittaiset poistot perustuvat kirjattavan omaisuuserän, mahdollisen pelastusarvon ja taloudellisen vaikutusajan yhdistelmään. Esimerkiksi jos hyödykkeen hinta on 100 000 dollaria, ei odotettua pelastusarvoa ja 10 vuoden taloudellinen vaikutusaika, sen vuotuinen poistomerkintä on 10 000 dollarin veloitus poistokustustilille ja hyvitys kertyneelle poistotilille .

  4. Hävittäminen. Kun omaisuuserä myydään, hyvitetään käyttöomaisuustili, jolle se alun perin kirjattiin, ja kertynyt poistotili veloitetaan siten, että näiden tilien varoihin liittyvät saldot eliminoidaan. Jos omaisuuserän nettomääräisen kirjanpitoarvon ja sen myyntihinnan välillä on eroa, se kirjataan voittoon tai tappioon sillä kaudella, jolloin luovutustapahtuma tapahtui.

Lyhyesti sanottuna "normaalin" käyttöomaisuuden ja vuokrasopimuksella hankitun käyttöomaisuuden kirjanpito on sama, lukuun ottamatta alkuperäisten omaisuuserien kustannusten johtamista ja vuokramaksujen myöhempää käsittelyä.