Rahoittaa

Hankintamenetelmä kirjanpidossa

Kun hankkijaosapuoli ostaa toisen yrityksen ja käyttää GAAP: ää, sen on kirjattava tapahtuma hankintamenetelmää käyttäen. Tämä lähestymistapa edellyttää useita vaiheita yritysostojen kirjaamiseksi, jotka ovat:

  1. Mittaa hankitut aineelliset hyödykkeet ja velat

  2. Mittaa hankitut aineettomat hyödykkeet ja velat

  3. Mittaa minkä tahansa hallitsemattoman osuuden määrä hankitussa liiketoiminnassa

  4. Mittaa myyjälle maksetun vastikkeen määrä

  5. Mittaa liikearvo tai voitto kaupasta

Käsittelemme näitä vaiheita alla.

1. Mittaa aineelliset hyödykkeet ja velat

Mittaa aineelliset hyödykkeet ja velat niiden käypiin markkina-arvoihin hankinta-ajankohtana, jolloin hankkijaosapuoli saa määräysvallan hankittavaan. On olemassa muutamia poikkeuksia, kuten vuokra- ja vakuutussopimukset, jotka mitataan niiden alkamispäivästä lähtien. Suurin osa varoista ja veloista tulisi kuitenkin mitata hankinta-ajankohtana. Tämän käyvän arvon analyysin tekee usein kolmannen osapuolen arvostusyritys.

2. Mittaa aineettomat hyödykkeet ja velat

Mittaa aineettomat hyödykkeet ja velat niiden käypiin markkina-arvoihin hankinta-ajankohtana, jolloin hankkijaosapuoli saa määräysvallan hankittavaan. Tämä on hankkijalle vaikeampi tehtävä kuin aineellisten hyödykkeiden ja velkojen arvostaminen, koska hankkijaosapuoli ei ehkä ole kirjannut monia näistä eristä taseeseensa. GAAP: n mukaan joitain aineettomia hyödykkeitä ei voida kirjata omaisuuseriksi.

3. Mittaa hallitsematon korko

Mitataan ja kirjataan hankinnan kohteen määräysvallattomien omistajien osuudet sen käypään arvoon hankinta-ajankohtana. Käypä arvo voidaan johtaa hankitun osakkeen markkinahinnasta, jos sille on olemassa aktiiviset markkinat. Tämä määrä on todennäköisesti vähemmän osaketta kohden kuin hinta, jonka hankkija osti yrityksen ostamisesta, koska määräysvallattomaan osuuteen ei liity määräysvaltaa.

4. Toimenpide maksettu

Myyjälle voidaan maksaa monen tyyppisiä vastikkeita, mukaan lukien käteinen, velka, osakkeet, ehdollinen voitto ja muut omaisuuserät. Riippumatta siitä, minkä tyyppistä vastiketta maksetaan, se arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana. Hankkijan on sisällytettävä tähän vastalaskelmaan mahdollisten tulevien maksuvelvoitteiden, kuten tulojen, määrä.

5. Mittaa liikearvon tai ostotarjouksen voitto

Kun kaikki edelliset vaiheet on suoritettu, hankkijaosapuolen on palattava takaisin kauppahinnasta mahdollisesti syntyvän liikearvon tai voiton määrään seuraavan laskelman avulla:

Maksettu vastike + määräysvallattomien omistajien osuus - hankitut yksilöitävissä olevat varat

+ Hankitut yksilöitävissä olevat velat

Jos tämän laskelman tuloksena syntyy kauppaa (aiemmin kutsutaan negatiiviseksi liikearvoksi), hankkijaosapuoli on maksanut hankitusta yrityksestä vähemmän kuin varojen ja velkojen käyvät arvot osoittavat sen olevan arvoinen. Tarjoushinta kirjataan voitoksi hankinta-ajankohdasta lukien.

Yhteenveto

Monia tässä mainittuja vaiheita hankinnan kirjaamiseksi ei aina voida suorittaa ajoissa, jotta ne voidaan kirjata tarkasti tilikaudelle, jolloin hankinta on saatu päätökseen. Jos näyttää siltä, ​​että kirjanpito viivästyy, hankkijan on ilmoitettava parhaat arvionsa kyseisellä tilikaudella ja mukautettava nämä luvut myöhemmin hankinta-ajankohtana vallinneiden tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella. Myöhemmin syntyvät tiedot voivat johtaa myöhempiin muutoksiin varojen ja velkojen arvoissa, mutta niitä ei tule käyttää alkuperäisen hankintamerkinnän kirjaamisen taannehtivaan säätämiseen.