Rahoittaa

Ei-monetaarinen vaihto

Ei-monetaarinen vaihto on varojen ja / tai velkojen siirtämistä toisen yhteisön kanssa. Yleisin tilanne on, kun kaksi organisaatiota vaihtaa omaisuutta, kuten kiinteistönvaihto tai yhden käyttöomaisuuden vaihto toiseen. Ei-monetaarisen vaihdon kirjanpito perustuu siirrettyjen varojen käypiin arvoihin. Tuloksena on seuraava joukko vaihtoehtoja pörssissä hankitun ei-monetaarisen omaisuuserän kirjattavan hinnan määrittämiseksi alenevassa järjestyksessä:

  1. Vastineeksi siirretyn omaisuuden käypään arvoon. Kirjaa voitto tai tappio pörssiin.

  2. Saadun omaisuuden käypään arvoon, jos omaisuuserän käypä arvo on selvempi kuin vastineeksi siirretyn omaisuuden käypä arvo.

  3. Luovutetun omaisuuserän kirjattuna määränä, jos käypiä arvoja ei voida määrittää tai kaupalla ei ole kaupallista merkitystä.