Rahoittaa

Peräkkäinen menetelmä

Järjestelmämenetelmää käytetään jakamaan palveluosastojen kustannukset organisaation muille osastoille. Tämän lähestymistavan mukaan kunkin palveluosaston kustannukset kohdennetaan yksi osasto kerrallaan. Siten yhden palveluosaston kustannukset jaetaan kaikille käyttäjäosastoille, joihin voi sisältyä muita palveluosastoja. Kun nämä kustannukset on kohdistettu, seuraavan palveluosaston kustannukset kohdistetaan. Ensimmäinen osasto ei voi saada allokaatiota muilta osastoilta - periaatteessa kustannusten kohdentaminen on yksisuuntainen.

Peräkkäistä menetelmää kutsutaan myös vaiheen allokointimenetelmäksi.