Rahoittaa

Suunniteltu tilinpäätös

Suunniteltu tilinpäätös sisältää tämänhetkiset suuntaukset ja odotukset, jotta saadaan taloudellinen kuva, jonka johto uskoo voivansa saavuttaa tulevasta päivästä alkaen. Suunniteltu tilinpäätös näyttää vähintään yhteenvetotason tuloslaskelman ja taseen. Nämä tiedot ovat tyypillisesti johdettu tulojen suuntausriviltä sekä kuluprosentit, jotka perustuvat kulujen nykyiseen suhteeseen tuloihin. Parempi ennustettu tilinpäätös sisältää seuraavat ominaisuudet:

  • Laskelma kassavirroista

  • Kustannusennusteet, jotka sisältävät vaihekustannukset tärkeimmistä kohdista, joissa tulot kasvavat tai laskevat

  • Harkinta siitä, kuinka nopeasti yritys voi kohtuudella kasvaa aiemman historiansa perusteella

  • Yrityksen pullonkaulatoiminnan huomioiminen kasvukyvyssä

  • Yrityksen kyky houkutella suunnitelmassa mainittujen taloudellisten tulosten saavuttamiseksi tarvittavaa rahoitusta