Rahoittaa

Lyhytaikaiset varat

Operatiiviset lyhytaikaiset varat ovat lyhytaikaisia ​​varoja, joita käytetään yrityksen toiminnan tukemiseen. Useimmissa organisaatioissa keskeiset toimintavaihtoehdot ovat käteinen, myyntisaamiset ja varasto. Lyhytaikaisia ​​varoja, jotka liittyvät enemmän rahoituskysymyksiin, kuten jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita ja myytävänä olevia omaisuuseriä, ei pidetä osana lyhytaikaisia ​​varoja.

Muun tyyppiset käyttöomaisuuserät ovat luonteeltaan pitkäaikaisia, ja ne sisältävät tyypillisesti paljon suuremman investoinnin yritykselle kuin sen käyttöomaisuus. Tämä on erityisen yleistä tuotantointensiivisessä ympäristössä, jossa investoinnit käyttöomaisuuteen voivat ylittää huomattavasti investoinnit käyttöomaisuuteen. Näin on myös silloin, kun investoinnit henkiseen omaisuuteen tai luonnonvaroihin ovat ensisijainen yritysarvon lähde. Palveluliiketoiminta voi kuitenkin sijoittaa suurimman osan varoistaan ​​lyhytaikaisiin käyttöomaisuuksiin, koska muun tyyppisiin omaisuusinvestointeihin ei ehkä ole tarvetta.