Rahoittaa

Velan kirjanpitoarvo

Velan kirjanpitoarvo koostuu seuraavista eristä yhteisön taseessa:

  • Maksettavat setelit. Löytyy taseen lyhytaikaisten velkojen osiosta.

  • Pitkäaikaisten velkojen nykyinen osuus. Löytyy taseen lyhytaikaisten velkojen osiosta.

  • Pitkä-aikainen velka. Löytyy taseen pitkäaikaisten velkojen osiosta.

Velan kirjanpitoarvo ei sisällä velkoja tai siirtovelkaa, koska näitä velkoja ei pidetä korollisina velkoina.

Velan kirjanpitoarvoa käytetään yleisesti likviditeettisuhteissa, jolloin sitä verrataan joko varoihin tai kassavirtoihin sen selvittämiseksi, pystyykö organisaatio tukemaan velkakuormaa.