Rahoittaa

Ulkoinen raportointi

Ulkoinen raportointi on tilinpäätöksen antaminen raportoivan yhteisön ulkopuolisille osapuolille. Vastaanottajat ovat yleensä sijoittajia, velkojia ja luotonantajia, jotka tarvitsevat tietoja arvioidakseen raportoivan yhteisön taloudellisen tilan. Sen muodollisimmalla tasolla ulkoinen raportointi sisältää täydellisen tarkastettujen tilinpäätösten julkaisemisen, joihin sisältyy tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma. Vastaanottajat voivat sallia tilintarkastamattomien tilinpäätösten julkaisemisen osavuosikausilta.

Kaikkein yksityiskohtaisimman ulkoisen raportoinnin tekevät julkisesti hallussa olevat yritykset, joiden on annettava vuotuinen lomake 10-K ja neljännesvuosittain lomake 10-Q Arvopaperimarkkinakomissiolle. Näiden lomakkeiden raportointivaatimukset ovat erittäin yksityiskohtaiset.