Rahoittaa

Ohjelmakulut

Ohjelmakulut ovat kustannuksia, jotka aiheutuvat tiettyjen ohjelmien toimittamisesta voittoa tavoittelemattoman yhteisön tehtävän mukaisesti. Nämä kulut eroavat muista voittoa tavoittelemattoman järjestön muista pääluokista, jotka ovat varainhankintakulut sekä hallinto- ja hallintokulut. Lahjoittajat haluavat nähdä, että suuri osa kuluista aiheutuu ohjelmakuluista, mikä osoittaa lähetystehon korkean tason.