Rahoittaa

Muut tulot

Muut tuotot ovat tuottoja toiminnasta, joka ei liity yrityksen pääkohteeseen. Esimerkiksi pesukoneiden valmistaja ansaitsee vuokratuloja käyttämättömien toimistotilojen vuokraamisesta kolmannelle osapuolelle; nämä vuokratuotot luokitellaan yhtiön tuloslaskelmaan muihin tuloihin. Muita tuloja, jotka luokitellaan yleisesti muiksi tuloiksi, ovat korkotuotot, omaisuuden myyntivoitot ja valuuttatoimien voitot. Muiksi tuloiksi luokiteltavien liiketoimien tarkka tyyppi vaihtelee liiketoiminnan mukaan.