Rahoittaa

Painotetun keskimääräisen koron laskeminen

Painotettu keskikorko on kaikista veloista maksettujen korkojen yhteenlaskettu korko. Tätä prosenttiosuutta laskettaessa on laskettava yhteen kaikki korkomaksut mittausjaksolla ja jaettava velan kokonaismäärällä. Kaava on:

Kokonaiskorkomaksut ÷ Kokonaisvelka = painotettu keskimääräinen korko

Esimerkiksi yrityksellä on maksamatta 1 000 000 dollarin laina, josta se maksaa 6% korkoa. Sillä on myös 500 000 dollarin laina, josta se maksaa 8% korkoa. Ensimmäisestä lainasta maksetaan vuosittain 60 000 dollaria ja toisesta lainasta 40 000 dollaria. Näiden tietojen perusteella yrityksen velan painotettu keskikorko lasketaan seuraavasti:

(60 000 dollarin korko + 40 000 dollarin korko) ÷ (1 000 000 dollarin laina + 500 000 dollarin laina)

= 100 000 dollarin korko / 1 500 000 dollarin laina

= 6,667% painotettu keskikorko

Tätä laskutoimitusta käyttävät usein henkilöt, jotka harkitsevat velkojen vakauttamista ja haluavat ymmärtää kyseisten velkojen painotetun keskimääräisen koron ennen kuin selvittävät, saavatko he hyvän sopimuksen konsolidointilainanantajalta.