Rahoittaa

Ylhäältä alas -arviointi

Ylhäältä alas -arviointi tapahtuu, kun yrityksen johto asettaa projektille kustannukset ja / tai keston, yleensä ilman yksityiskohtaista kustannusanalyysiä. Arviointiprosessi perustuu kokeneiden johtajien ryhmän lausuntoihin, joita mahdollisesti täydentävät ulkopuoliset asiantuntijat. Nämä arviot ovat yleensä epätarkkoja, koska niiden tueksi ei ole yksityiskohtaista analyysiä. Sen sijaan ne johdetaan yleisistä suhdeluvuista, kuten keskimääräisestä neliöjalkahinnasta, jonka yritys on kokenut aiemmin. Tai arviot voidaan kopioida eteenpäin vastaavien projektien tosiasiallisista tiedoista, jotka yritys on aiemmin toteuttanut, mukauttamalla niitä tarkasteltavan projektin ainutlaatuisiin näkökohtiin.

Parempi lähestymistapa on alhaalta ylöspäin suuntautuva arvio, jossa käytetään huolellista analyysiä projektista työpakettitasolla, jonka tekevät ihmiset, joilla on eniten kokemusta projektista.

Epätarkkuudesta huolimatta ylhäältä alas -arviointia käytetään usein, tyypillisesti projektin alussa, kun yksityiskohtia vielä tutkitaan. Ajan myötä yksityiskohtaisemmat alhaalta ylöspäin tehdyt arviot korvaavat sitten alkuperäisen ylhäältä alas -arvion.