Rahoittaa

Laskun määritelmä

Tilauskanta on kaikkien vastaanotettujen asiakastilausten yhteenlaskettu myyntiarvo, joita ei ole vielä lähetetty. Tilauskanta on läsnä, kun yrityksen tuotantokapasiteetti on pienempi kuin nopeus, jolla tilauksia vastaanotetaan. Tilauskannan trendiviivaa voidaan seurata, muuttuuko se ajan myötä. Kasvava tilaus osoittaa merkittävän tilauskannan, joka lopulta johtaa tulevaan myyntiin tai tuotantokapasiteetin laskuun. Vähentynyt tilaus osoittaa, että myynti lopulta laskee tai että yrityksen tuotantokapasiteetti on kasvanut. Trendikkäiden kulutustavaroiden alalla myyjä voi yrittää ylläpitää keinotekoisesti pientä tilannetta, mikä antaa vaikutelman, että tuotteelle on korkea kysyntä.