Rahoittaa

Erääntymispäivä

Erääntymispäivä on päivä, jona velka on maksettava kokonaisuudessaan. Tänä päivänä velan pääosa on maksettu kokonaan, joten korkokuluja ei enää kerty. Joidenkin velkainstrumenttien erääntymispäivää voidaan muuttaa aikaisemmaksi velan liikkeeseenlaskijan valinnan mukaan. Esimerkiksi joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijalla voi olla mahdollisuus ostaa takaisin joukkovelkakirjalaina aikaisemmin kuin virallinen erääntymispäivä, mikä lyhentää siten ajanjaksoa, jonka aikana korko kertyi.

Velkainstrumenttiin liittyvä pääoma voi olla maksettava kokonaan eräpäivästä alkaen tai se voidaan maksaa asteittain instrumentin voimassaoloaikana instrumenttiin liittyvien ehtojen mukaan.

Pitkäaikaisiin velkainstrumentteihin katsotaan tyypillisesti erääntyvän 10 vuotta niiden liikkeeseenlaskun jälkeen. Keskipitkän aikavälin velkainstrumenttien maturiteetti on neljä ja kymmenen vuotta niiden liikkeeseenlaskun jälkeen, kun taas lyhytaikaiset instrumentit kattavat lyhyemmät jaksot. Esimerkkejä velkainstrumenteista ovat joukkovelkakirjat, lainat ja asuntolainat.