Rahoittaa

Henkilökohtaisen omaisuuden määritelmä

Henkilökohtaisella omaisuudella tarkoitetaan mitä tahansa muuta omaisuutta kuin maata tai rakennuksia. Henkilökohtainen omaisuus on irtainta, joten siihen voi sisältyä esimerkiksi omaisuus, kalusteet, kodinkoneet ja ajoneuvot. Se ei sisällä kiinteistöjä. Tämän tyyppinen omaisuus voi olla myös aineetonta, ja se voi siten sisältää sellaisia ​​varoja kuin elinkorot, osakkeet ja joukkovelkakirjat. Monen tyyppisen henkilökohtaisen omaisuuden arvo vähenee ajan myötä. Muutaman (kuten antiikki ja arvopaperit) arvo voi sen sijaan kasvaa.

Luotonantaja voi asettaa pantin lainanottajan omistamalle henkilökohtaiselle omaisuudelle. Koska nämä varat ovat irtainta, on olemassa riski, että luotonantaja ei pysty hyödyntämään omaisuutta lainanottajan maksukyvyttömyystapauksessa.