Rahoittaa

Toteutus

Toteutus on ajankohta, jolloin tuloja on syntynyt. Tämä tapahtuu, kun asiakas saa hallinnan myyjältä siirrettyyn tuotteeseen tai palveluun. Tämän päivämäärän indikaattoreita ovat seuraavat:

  • Kun myyjällä on oikeus saada maksu.
  • Kun asiakkaalla on lailliset oikeudet siirrettyyn omaisuuteen. Näin voi silti olla, vaikka myyjällä olisi omistusoikeus asiakkaan maksamatta jättämistä vastaan.
  • Kun myyjä on siirtänyt omaisuuden fyysisen hallussapidon. Omistus voidaan päätellä myös silloin, kun tavaroita pidetään muualla lähetyksenä tai myyjä laskuttaa ja pidä -järjestelyssä. Laskutus- ja pidätysjärjestelyn mukaisesti myyjä pidättää tavarat asiakkaan puolesta, mutta silti kirjaa tulot.
  • Kun asiakas on ottanut merkittävät omistamiseen liittyvät riskit ja edut myyjän siirtämään omaisuuteen. Esimerkiksi asiakas voi nyt myydä, pantata tai vaihtaa omaisuuden.
  • Kun asiakas hyväksyy omaisuuden.
  • Kun asiakas voi estää muita yhteisöjä käyttämästä tai saamasta etuja hyödykkeestä.

Toteutus on keskeinen käsite tulojen kirjaamisessa.