Rahoittaa

Taatut maksut kumppaneille

Taatut maksut kumppaneille maksetaan kumppaneille kumppanuudessa, vaikka kumppanuus ei olisi ansainnut voittoa. Kumppanuus myöntää taatut maksut, kun sen jäsenet pitävät vastaanottajaa epätavallisen arvokkaana, tai korvaavat hänelle kumppanuuteen tehdyt maksut. Nämä maksut luokitellaan vastaanottaville kumppaneille maksettaviksi palkoiksi, samoin kuin kumppanuuden vähennyskelpoiset kulut. Vastaanottava kumppani ilmoittaa nämä maksut veroilmoituksessaan tavanomaisina tuloina ja saattaa joutua maksamaan niistä itsenäisen ammatinharjoittamisen verot.

Jos kumppanuus on selvitystilassa, taatut maksut suoritetaan ennen mahdollisia selvitystilaan jakamista kumppaneille.