Rahoittaa

Ylimääräinen kapasiteetti

Ylimääräinen kapasiteetti tarkoittaa tilannetta, jossa yrityksen tavaroiden ja palvelujen kysyntä on pienempi kuin sen tuotantokapasiteetti. Tilanne voi syntyä kausiteollisuuden matalinhetkellä, jolloin kapasiteettia ylläpidetään vastaamaan kauden huippua. Ylimääräistä kapasiteettia voi syntyä myös silloin, kun asiakkaiden kysyntä on pysyvästi laskenut, mikä voi olla yrityksen mahdollisuus vähentää kykyään vähentää kustannuksia.

Kun teollisuudessa on liikaa kapasiteettia, hintojen taipumus laskea. Tämä johtuu siitä, että tuottajat haluavat myydä mahdollisimman monta yksikköä kiinteiden kustannustensa maksamiseksi ja ovat valmiita laskemaan hintoja houkutellakseen lisää yrityksiä. Tämä tilanne voi johtaa taloudellisesti heikompien yritysten konkursseihin.