Rahoittaa

Nettohankinnat

Nettohankinnat määritellään ostojen bruttomääränä vähennettynä ostoalennusten, palautusten ja hyvitysten vähennyksillä. Nettohankintojen määrä voi olla olennaisesti pienempi kuin bruttohankintojen määrä; Tätä eroa voidaan käyttää mittaamaan osto-osaston tehokkuutta hinnanalennusten saamisessa.