Rahoittaa

Kirjanpitokehys

Kirjanpitokehys on julkaistu kriteerijoukko, jota käytetään yhteisön tilinpäätöksessä esiintyvien tietojen mittaamiseen, tunnistamiseen, esittämiseen ja julkistamiseen. Organisaation tilinpäätöksen on oltava laadittu käyttäen tunnustettua viitekehystä, muuten tilintarkastajat eivät anna heille puhdasta tarkastuslausuntoa.

Yleisimmin käytetyt kirjanpitokehykset ovat yleisesti hyväksytyt kirjanpitoperiaatteet (GAAP) ja kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS). GAAP: ää käyttävät yksiköt Yhdysvalloissa, kun taas IFRS: ää käytetään useimmissa muissa osissa maailmaa. Nämä kaksi kehystä on suunniteltu laajapohjaisiksi ja soveltuviksi useimpiin yritystyyppeihin. On olemassa muita kirjanpitokehyksiä, jotka on suunniteltu erityistilanteisiin ja jotka tunnetaan nimellä muut kattavat kirjanpitopohjat (OCBOA).