Rahoittaa

Kestävä kasvuvauhti

Kestävä kasvuvauhti on suurin myynnin kasvu, jonka yritys voi saavuttaa tarvitsematta tukea sitä ylimääräisellä velka- tai pääomarahoituksella. Varovainen johtoryhmä pyrkii saavuttamaan kestävän myyntitason, jotta yritys ei lisää vipuvoimaa ja minimoi siten konkurssiriskin. Kun johto haluaa välttää uuden rahoituksen saamista, se voi silti kasvattaa myyntiä harjoittamalla yhtä tai useampaa seuraavista toiminnoista:

  • Siirrä myynnin yhdistelmä kannattavampiin tuotteisiin, jotka lisäävät kassavirtaa tukemaan lisämyyntiä.

  • Nopeuta saamisten ja / tai varastojen liikevaihtoa. Se minimoi käyttöpääoman rahoituksen tarpeen, joka muuten kasvaisi yhdessä kasvaneen myyntitason kanssa.

  • Minimoi osingonmaksut. Suuri osingonmaksu voi vakavasti heikentää yrityksen kasvua, joten sijoittajien tulisi olla halukkaita luopumaan osingoista tukemaan epätavallisen voimakasta myynnin kasvua ainakin lyhyellä aikavälillä.

Kestävä kasvu lasketaan seuraavasti:

Oman pääoman tuotto x (1 - Osingonmaksusuhde) = Kestävä kasvu

Esimerkiksi yrityksen oman pääoman tuotto on 20% ja osingonmaksusuhde 40%. Sen kestävä kasvu lasketaan seuraavasti:

20% oman pääoman tuotto x (1 - 0,40 Osingonmaksusuhde)

= 0,20 x 0,60

= 12% Kestävä kasvu

Esimerkissä yritys voi kasvaa jatkuvasti 12% vuodessa. Tämän tason ylittävä kasvuvauhti vaatii ulkopuolista rahoitusta.

Todellisuudessa kestävän kasvun nopeudella on taipumusta laskea ajan myötä useista syistä. Ensinnäkin alkuperäiset markkinat, joille tuote kohdistetaan, kyllästyvät. Toiseksi yrityksellä on taipumus myydä yhä vähemmän kannattavia tuotteita ja palveluja, kun se ajaa enemmän liikevaihdon kasvua. Kolmanneksi yrityksellä on taipumus kasvaa monimutkaisuutensa laajentuessaan, joten yritysten ylimääräiset yleiskustannukset leikkaavat sen voittoja. Ja lopuksi kilpailijoilla on taipumus hyökätä epätavallisen kannattaviin yrityksiin leikkaamalla hintoja, mikä lisää hinnoittelupainetta ja laskee siten voittotasoa. Näin ollen yrityksillä on yleensä kestävä kasvu, joka hidastuu ajan myötä.