Rahoittaa

Maksettavien joukkolainojen preemion poistot

Kun yritys laskee liikkeeseen joukkovelkakirjoja, sijoittajat voivat maksaa enemmän kuin joukkovelkakirjojen nimellisarvo, kun joukkolainojen ilmoitettu korko ylittää markkinoiden koron. Jos näin on, liikkeeseen laskevan yrityksen on amortisoitava tämän ylimääräisen maksun määrä joukkovelkakirjojen voimassaoloaikana, mikä vähentää sen veloittamaa määrää korkokuluihin. Käsite kuvataan parhaiten seuraavalla esimerkillä.

Esimerkki joukkovelkakirjalainan poistosta

ABC International laskee liikkeeseen 10 000 000 dollaria joukkovelkakirjoja, joiden korko on 8%, mikä on jonkin verran korkeampi kuin liikkeeseenlaskun ajankohdan markkinakorko. Näin ollen sijoittajat ovat valmiita maksamaan enemmän kuin joukkovelkakirjojen nimellisarvo, mikä laskee saamaansa efektiivistä korkoa. Näin ollen ABC saa paitsi 10 000 000 dollaria joukkovelkakirjoista myös 100 000 dollaria, mikä on korkeampi kuin joukkovelkakirjojen nimellisarvo. ABC kirjaa ensimmäisen käteisvastaanoton tähän päiväkirjaan: