Rahoittaa

Käteisseteli

Käteiskuponki on vakiolomake, jota käytetään pienten käteismaksujen dokumentointiin. Kun joku haluaa nostaa käteistä pienestä kassarahastosta, hän täyttää käteiskupongin ilmoittaakseen syyn nostoon ja saa käteistä pienen käteisen säilytysyhteisöltä vastineeksi. Jos käteistä pyytävä henkilö tekee niin, koska hän haluaa korvata kulun, jonka hän on jo maksanut omista varoistaan, hänen tulisi myös nitoa asiaankuuluva kuitti alkuperäisestä ostotapahtumasta käteisseteliin. Kupongit tallennetaan sitten kirjanpitotiedoiksi.

Pienikäteisen rahan säilyttäjä käyttää käteisseteliä sovittamaan pienkassarahaston. Laskemalla yhteen kaikki käteinen käteinen käteisseteleissä ilmoitettuihin määriin, kokonaissumman tulisi olla yhtä pieni raharahaston määrätty käteissumma.

Käteiskuponkilomakkeessa on oltava tilaa käteisen vastaanottajan nimelle, henkilön nimikirjaimille, maksetun käteisen määrälle, päivämäärälle, maksun syylle ja tilikoodille, jolta maksu veloitetaan. Lomakkeet voidaan myös numeroida etunumerolla sen varmistamiseksi, että kaikki lomakkeet on otettu huomioon.

Sisäisen tarkastuksen henkilöstö voi suunnitella käteiskuponkien tarkistuksen tarkistaakseen, ovatko hyvitetyt tavarat yrityksen vähäisen käteisen käytännön mukaisia.