Rahoittaa

Kirjanpitoraportit

Kirjanpitoraportit ovat kokoelmia taloudellisista tiedoista, jotka johdetaan yrityksen kirjanpitotiedoista. Nämä voivat olla lyhyitä, räätälöityjä raportteja, jotka on tarkoitettu tiettyihin tarkoituksiin, kuten yksityiskohtainen analyysi myynnistä alueittain tai tietyn tuotelinjan kannattavuus. Yleisemmin kirjanpitoraporttien katsotaan vastaavan tilinpäätöstä. Nämä lausunnot sisältävät seuraavat raportit:

  • Tuloslaskelma. Ilmoittaa ajanjaksolla ansaitun myynnin, josta on vähennetty kulut, tuloksen saavuttamiseksi. Tämä on yleisimmin käytetty kirjanpitoraportti, koska sitä käytetään arvioimaan yrityksen suorituskykyä.

  • Tase. Näyttää päättyvien varojen, velkojen ja oman pääoman saldot tilinpäätöspäivänä. Sitä käytetään yrityksen likviditeetin ja rahoitusvarantojen arvioimiseen.

  • Rahavirtalaskelma. Näyttää toimintaan, rahoitukseen ja investointeihin liittyvän rahan lähteet ja käytön. Voi olla tarkin tietolähde yhteisön rahankeruukyvystä.

Tilinpäätökseen voi liittyä useita tietoja alaviitteinä. Tämä on todennäköisempää, kun tilinpäätös on tarkastettu.