Rahoittaa

Linjaviranomainen

Linjavaltuus on valvontatehtävässä olevalle henkilölle annettu valtuus valtuuttaa alaisia ​​toimimaan. Tämä valtuus annetaan, jotta organisaatio voi saavuttaa asetetut tavoitteensa. Esimerkkejä yrityksen johtajista, joilla on linjavaltuuksia, ovat rekisterinpitäjä, suunnittelupäällikkö, tuotantopäällikkö ja myyntipäällikkö.