Rahoittaa

Tarkastuksen jälkeinen määritelmä

Jälkitarkastus viittaa pääoman budjetoinnin investointien tuloksen analyysiin. Tämä analyysi tehdään sen selvittämiseksi, osoittautuiko alkuperäiseen pääomaehdotukseen sisällytettyjen oletusten paikkansapitävyys ja oliko projektin tulos odotusten mukainen. Tämän tarkastuksen tulokset sisällytetään tuleviin pääoman budjetointia koskeviin päätöksiin, mikä parantaa päätöksentekoprosessia.