Rahoittaa

Vertailu

Benchmarking on prosessi, jolla yrityksen toimintaperiaatteita, menettelyjä, tuotteita ja prosesseja verrataan muiden yritysten politiikkoihin, menetelmiin, prosesseihin tai standardimittauksiin. Esikuva-analyysin tulos sisältää seuraavat:

  • Parannusmahdollisuuksien tunnistaminen

  • Huomaa, kuinka vertaisyritykset suorittavat kohdealueita paremmin

  • Suorituskyvyn parantamissuunnitelman kehittäminen

  • Tulosten tarkastelu ja uusien parannusalueiden tunnistaminen

Yrityksen johtoryhmä voi päättää harjoittaa vertailuanalyysiä, kun sillä ei ole vertailupohjaa sen määrittämiseksi, missä yhteisön sisällä on mahdollisia parannuksia.

Vertailuarvoa voidaan käyttää myös silloin, kun organisaatiolla on useita samanlaisia ​​vapaasti seisovia toimintoja, kuten vähittäiskaupan myyntipisteet tai pankkipalvelut. Tässä tilanteessa yritys voi mitata kunkin sijainnin suorituskykyä ja käyttää näitä tuloksia sijaintien luokittelussa. Niiden, joiden pisteet ovat matalat, odotetaan vertaavan tuloksiaan paremmin pisteytettyihin paikkoihin selvittääkseen, kuinka suorituskykyä voidaan parantaa.