Rahoittaa

Oma pääoma

Oma pääoma on yrityksen osakkeenomistajan omistusosuus. Esimerkiksi 15 prosentin omistusosuus yrityksessä tarkoittaa, että osakkeenomistaja omistaa 15 prosenttia liiketoiminnasta. Oma pääoma ei välttämättä tarkoita sitä, että osakkeenomistajalla on oikeus suhteelliseen osuuteen sijoituskohteen tuottamista tuloista. Vain jos yritys tuottaa positiivisen kassavirran, se voi jakaa osinkoja osakkeenomistajilleen. Jos liike kuitenkin lopulta myydään tai lopetetaan, osakkeenomistajalle maksetaan suhteellinen osuus jäljellä olevasta korosta jäljellä olevien velkojien suorittamisen jälkeen.

Vähintään 51 prosentin oma pääoma antaa osakkeenomistajille äänioikeuden sijoituskohteeseen; muuten osakkeenomistajalla katsotaan olevan vähemmistöosuus.