Rahoittaa

Muuntosuhde

Muuntosuhde on niiden kantaosakkeiden lukumäärä, jotka vaihtovelkakirjan haltija voisi saada toimittamalla arvopaperin liikkeeseenlaskijalle muuntamista varten. Suhteen suuruus ilmoitetaan vaihtovelkakirjalainan mukana olevassa sopimuksessa sen liikkeeseenlaskun yhteydessä. Esimerkiksi, kun vaihtovelkakirjalainan haltija, jonka nimellisarvo on 1 000 dollaria, voi vaihtaa sen muuntohintaan 20 dollaria osakkeelta, haltija saa 50 osaketta liikkeeseenlaskijan kantaosakkeesta.

Kun vaihdettavaan arvopaperiin liittyy korkea muuntosuhde, tämä yleensä nostaa arvopaperin hintaa, koska sijoittajilla on mahdollisuus muuntaa se enemmän liikkeeseenlaskijan kantaosakkeeksi. Liikkeeseenlaskija, joka ei halua maksaa takaisin joukkovelkakirjalainaa, voi asettaa suotuisan muuntosuhteen, joka kannustaa sijoittajia vaihtamaan joukkovelkakirjaosuutensa kantaosakkeisiin.