Rahoittaa

Toistuva valmistus

Toistuva valmistus on saman tuotteen jatkuva tuotanto pitkäksi ajaksi. Tuote kootaan tyypillisesti tuotantolinjalla, jossa työntekijät ja / tai robotit suorittavat sarjan tehtäviä samassa järjestyksessä. Tuotetulla määrällä ei ole lopullista arvoa, jonka jälkeen tuotanto loppuu. Sen sijaan jokaiselle peräkkäiselle kaudelle kohdennetaan tietty määrä tuotantoa. Tämä tilanne syntyy yleisimmin, kun yrityksellä on tasainen tilausvirta, joka ei vaihtele ajan myötä. Joitakin muunnelmia voidaan käyttää toistuvassa valmistusprosessissa, jotta tuoteperheen eri jäsenet voivat vierittää pois saman tuotantolinjan.

Materiaalien hallinta toistuvassa valmistuksessa voi tarkoittaa, että komponentteja järjestetään säännöllisesti tuotantolinjan viereen, tyypillisesti kun olemassa olevia komponenttimääriä vedetään. Tuotantoreitit ovat yleensä suhteellisen yksinkertaisia, joten raaka-aineet muunnetaan aina valmiiksi tuotteiksi; ei ole taukoa, jonka aikana osittain valmiit tavarat lähetetään välivarastoalueelle.

Prosessikustannuksia käytetään tällä tavoin tuotettujen tavaroiden kirjanpitoon. Takahuuhtelua voidaan käyttää meneillään olevaan tuotantotoimintaan liittyvien kirjanpitotapahtumien määrän minimoimiseksi.