Rahoittaa

Virheellisen hyväksymisen vaara

Virheellisen hyväksymisen riski on tilanne, jossa tarkastusotoksen tulokset tukevat johtopäätöstä, että tilin saldo on oikea, vaikka näin ei olekaan. Sen sijaan tilin saldo on olennaisesti virheellinen. Lopputulos voi olla, että testin suorittava tilintarkastaja antaa virheellisen lausunnon asiakkaan tilinpäätöksestä. Virheellisen hyväksymisen riskiä voidaan vähentää lisäämällä eri tarkastustesteissä käytettyjen otosten kokoa.