Rahoittaa

Kohtuullisuustesti

Järkevyystesti on tilintarkastusmenettely, jossa tutkitaan kirjanpitotietojen oikeellisuutta. Esimerkiksi tilintarkastaja voisi verrata ilmoitettua lopullista varastosaldoa yrityksen varaston varastotilaan nähdäkseen, sopisiko ilmoitettu varastomäärä sinne. Tai ilmoitettua saamissaldoa verrataan saatavien trendiriviin viime vuosina, jotta voidaan selvittää, onko saldo kohtuullinen. Toinen kohtuullisuustesti on verrata yrityksen myyntikatetta prosentteihin samaan prosenttiin muiden saman alan yritysten osalta.