Rahoittaa

Liikearvon arvonalentumistestaus

Liikearvon arvonalentuminen tapahtuu, kun hankintaan liittyvä kirjattu liikearvo on suurempi kuin sen oletettu käypä arvo. Liikearvo on yleinen sivutuote liiketoimintojen yhdistämisessä, jossa hankitusta yrityksestä maksettu kauppahinta on korkeampi kuin hankittujen yksilöitävissä olevien varojen käyvät arvot. Kun liikearvo on alun perin kirjattu omaisuuseräksi, se on testattava säännöllisesti arvonalentumisen varalta.

Liikearvon arvonalentumistestaus

Liikearvon tutkiminen mahdollisesta arvonalentumisesta edellyttää monivaiheista prosessia, joka on:

  1. Arvioi laadulliset tekijät. Tarkista tilanne, jos on tarpeen suorittaa lisäarvonalentumistestaus, jonka arvioidaan olevan yli 50% arvonalentumisesta, merkityksellisten tapahtumien ja olosuhteiden arvioinnin perusteella. Esimerkkejä näistä tapahtumista ja olosuhteista ovat makrotaloudellisten olosuhteiden heikkeneminen, lisääntyneet kustannukset, laskevat kassavirrat, mahdollinen konkurssi, muutos johdossa ja osakekurssin jatkuva lasku. Jos arvonalentuminen näyttää todennäköiseltä, jatka arvonalentumistestausta. Voit ohittaa tämän vaiheen ja siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen.

  2. Tunnista mahdollinen heikentyminen. Vertaa raportoivan yksikön käypää arvoa sen kirjanpitoarvoon. Muista sisällyttää liikearvo raportoivan yksikön kirjanpitoarvoon ja huomioi myös merkittävien kirjaamattomien aineettomien hyödykkeiden esiintyminen. Jos käypä arvo on suurempi kuin raportoivan yksikön kirjanpitoarvo, liikearvon arvonalentumista ei ole, eikä seuraavaan vaiheeseen tarvitse siirtyä. Jos kirjanpitoarvo ylittää raportoivan yksikön käyvän arvon, siirry seuraavaan vaiheeseen arvonalentumistappion määrän laskemiseksi.

  3. Laske arvonalentumistappio. Vertaa raportointiyksikköön liittyvän liikearvon oletettua käypää arvoa kyseisen liikearvon kirjanpitoarvoon. Jos kirjanpitoarvo on suurempi kuin oletettu käypä arvo, kirjaa arvonalentumistappio eron määrään enintään koko kirjanpitoarvoon (ts. Liikearvon kirjanpitoarvo voidaan pienentää vain nollaan).

Liikearvon implisiittisen käyvän arvon laskemiseksi määritetään sen raportoivan yksikön, johon se on liitetty, käypä arvo kyseisen raportoivan yksikön kaikkiin varoihin ja velkoihin (mukaan lukien tutkimus- ja kehitystoiminnan varat). Raportoivan yksikön käyvän arvon (jos sellainen on) ylitys sen varoille ja veloille osoitettuihin määriin on liitännäisen liikearvon implisiittinen käypä arvo. Raportointiyksikön käyvän arvon oletetaan olevan hinta, jonka yritys saisi, jos se myisi yksikön järjestäytyneessä liiketoimessa (ts. Ei kiirehtiä myyntiä) markkinaosapuolten välillä. Muut vaihtoehdot raportoivan yksikön noteeratulle markkinahinnalle voivat olla hyväksyttäviä, kuten tulojen tai tulojen kerrannaisiin perustuva arvostus.

Arvonalentumistestaus on tehtävä vuosittain. Voit suorittaa arvonalentumistestin milloin tahansa vuoden aikana, jos testi suoritetaan sen jälkeen samaan aikaan vuodesta. Jos yritys koostuu erilaisista raportointiyksiköistä, niitä ei tarvitse testata kaikkia samanaikaisesti. Voi olla tarpeen suorittaa useammin arvonalentumistestaus, jos on tapahtuma, joka tekee todennäköisemmäksi, että raportoivan yksikön käypä arvo on alennettu sen kirjanpitoarvon alapuolelle. Esimerkkejä laukaisevista tapahtumista ovat oikeusjuttu, sääntelyn muutokset, avainhenkilöiden menetys ja odotus raportoivan yksikön myynnistä.

Arvonalentumistestissä käytetyt tiedot voivat olla melko yksityiskohtaisia. Testausprosessin tehokkuuden parantamiseksi on sallittua siirtää nämä tiedot seuraavalle vuodelle, kunhan seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • Raportoivan yksikön muodostamissa varoissa ja veloissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta.

  • Viimeisessä arvonalentumistestissä käypä arvo ylitti merkittävästi kirjanpitoarvoa.

  • Todennäköisyys, että käypä arvo on pienempi kuin kirjanpitoarvo, on vähäinen.