Rahoittaa

Yhdistäminen

Yksikkö on useiden osapuolten varojen yhdistäminen öljyn ja kaasun tuotantoalueella yhden toimintayksikön muodostamiseksi vastineeksi siitä, että se saa osuuden kyseisestä yksiköstä. Nämä järjestelyt tehdään toiminnan tehokkuuden saavuttamiseksi koko tuotantoalueella tai siksi, että hallitus vaatii yhtenäistämistä. Osallistuminen yksikköön on tyypillisesti suhteutettu öljy- ja kaasuvaroihin, jotka kukin yksikkö maksaa yksikölle.

Koska yksiköiden kehitysvaiheet voivat vaihdella yksiköiden toteutuessa, yhteisöt voivat maksaa tai vastaanottaa käteistä kaivojen ja muiden omaisuuserien osuuden tasaamiseksi varojen omistusosuuksien kanssa. Kun näin tapahtuu, käteisen vastaanottajat pitävät tapahtumaa kustannusten palautumisena, kun taas käteisen maksajat kirjaavat sen sijoituksena kaivoihin ja muihin varoihin. Täten yhteisön osuuden yksikön varoista kustannus on kaikkien luovutettujen varojen kustannus, johon lisätään miinus maksetut tai saadut rahat.