Rahoittaa

Kirjaamattomat tulot

Kirjaamattomat tuotot ovat tuloja, jotka yhteisö on ansainnut tilikaudella, mutta joita se ei kirjaa kyseisenä ajanjaksona. Liiketoiminta kirjaa tulot tyypillisesti myöhemmällä tilikaudella, mikä on vastaavuusperiaatteen vastaista, jolloin tulojen ja niihin liittyvien kulujen oletetaan kirjattavan samalla tilikaudella.

Esimerkki kirjaamattomista tuloista on, kun konsultointipalveluja tekevä työntekijä laiminlyö työaikataulunsa täyttämisen kuukauden lopussa, joten kirjanpitohenkilöstö ei kirjaa hänen laskutettavia tuntejaan kyseisessä kuussa. Sen sijaan hän tallentaa tiedot tilikauden päättymisen jälkeen, joten tulot on kirjattava seuraavalla kaudella.

Toinen esimerkki on, kun yritys osallistuu asiakkaalle monikausiprojektiin ja suorittaa työn tilikauden aikana, mutta sillä ei ole sopimusoikeutta antaa laskua vasta myöhempään tilikauteen. Rekisterinpitäjä päättää olla keräämättä tuloja vasta tosiasiallisella laskutuskaudella. Yrityksellä on siis kirjaamattomia tuloja siihen asti, kun se kirjaa laskun.

Kirjaamattomien tulojen oikea kirjanpitokäsittely on kerätä tuloja tulojen ansaintajaksolla käyttämällä hyvitystä Kertyneet tulot -tilille ja veloitusta Myyntisaamiset-tilille. Kumottaisit tämän merkinnän ajanjaksona, jolloin asiakkaalta laskutetaan.