Rahoittaa

Oman pääoman leviäminen

Oman pääoman erotus mittaa yrityksen oman pääoman tuottamaa arvoa. Se on jakson oman pääoman tuoton ja oman pääoman kustannusten välinen ero, joka kerrotaan sitten alkavalla oman pääoman saldolla. Oman pääoman eroa parannetaan lisäämällä oman pääoman tuottoa, joka voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:

  • Lisää myynnin voittoprosenttia

  • Vaihda suurempaan osuuteen velkarahoitusta

  • Lisää liikevaihtoa ja vähentää siten tarvetta sijoittaa enemmän varoja