Rahoittaa

Markkina-arvo

Markkina-arvon käsite johtaa eron yrityksen markkina-arvon ja siihen sijoitetun pääoman kustannusten välillä. Kun markkina-arvo on pienempi kuin sijoitetun pääoman kustannukset, tämä tarkoittaa, että johto ei ole tehnyt hyvää työtä arvon luomiseksi sijoittajien sille tarjoaman pääoman avulla. Päinvastoin, kun markkina-arvo on suurempi kuin sijoitetun pääoman hinta, se osoittaa, että yrityksen toiminta on hyvin hoidettua.

Markkina-arvon tuottamiseksi toimi seuraavasti:

  1. Kerro kaikkien liikkeeseen laskettujen kantaosakkeiden kokonaismäärä niiden markkinahinnalla

  2. Kerro kaikkien liikkeeseen laskettujen etuoikeutettujen osakkeiden kokonaismäärä niiden markkinahinnalla

  3. Yhdistä nämä summat

  4. Vähennä liiketoimintaan sijoitetun pääoman määrä

Kaava on:

(Ulkona olevien kantaosakkeiden määrä x osakekurssi) + (ulkona olevien etuoikeutettujen osakkeiden lukumäärä x osakekurssi)

- Sijoitetun pääoman kirjanpitoarvo

Esimerkkinä Cud Farmsin sijoittajasuhteista vastaava virkamies valmistelee lehdistötiedotetta, joka paljastaa markkina-arvon kasvun uuden johtoryhmän palkkaamisen jälkeen. Analyysi perustuu seuraaviin tietoihin: