Rahoittaa

Osastojen yleiskustannukset

Osastojen yleiskorko on tavallinen maksu, joka perustuu liiketoimintasegmentin tuottamiin yksikköihin. Osastotason yleiskustannuksia sovelletaan yleensä tarkennetussa kustannusjakoympäristössä, jossa yleiskustannuksia on tarpeen soveltaa mahdollisimman tarkasti. Suurin osa organisaatioista ei käytä osastojen yleiskustannuksia, vaan mieluummin soveltaa yksinkertaisempaa tehtaanlaajuista yleiskustannusta.

Jos tätä menetelmää käytetään, tavanomainen kustannusten kohdentamismenetelmä on kertoa osastojen yleinen yleiskustannus kulutettujen toimintayksikköjen lukumäärällä. Esimerkiksi, jos koneistusosasto veloittaa 30 dollaria yleiskustannusta työstötuntia kohti ja työ käyttää 2,5 tuntia koneen aikaa, niin yleiskustannukset ovat 75 dollaria.