Rahoittaa

Ohjausjakso

Valvontasykli on iteratiivinen suunnittelu, tulosten seuranta, tulosten arviointi ja tarkistusten tekeminen. Valvontasykliä käytetään yleisesti yrityksen talousarvioiden ja prosessivirtojen käynnissä olevaan tarkistamiseen.

Kun valvontasykliä käytetään budjetointiin, odotetaan, että kutakin peräkkäistä budjettiversiota parannetaan alkuperäisen budjetin vertailussa todellisiin tuloksiin saatujen tietojen perusteella. Tämä lähestymistapa toimii hyvin ympäristössä, jossa kilpailun taso on rento ja uusia tuotteita julkaistaan ​​vain vähän. Tulokset ovat ongelmallisempia nopeatempoisessa ympäristössä, koska liiketoimintamalleja voidaan tarkistaa radikaalisti säännöllisesti, joten iteratiivisen palautesilmukan hyötyjen saamiseen on vähän aikaa.

Valvontasykli toimii parhaiten prosessivirroilla, koska ne muuttuvat yleensä vähemmän kuin liiketoimintamallit - toisin sanoen on edelleen tarpeen maksaa toimittajille, laskuttaa, toimittaa tavaroita jne. Liiketoimintamallin muutoksista riippumatta. Koska prosessien vakausaste on korkeampi, prosessin tehostamiseksi voidaan jatkuvasti työskennellä säätösyklin vaiheiden läpi ja samalla seurata tarkemmin riskejä.