Rahoittaa

Projektikirjanpitäjän toimenkuva

Sijainti Kuvaus: Projektin kirjanpitäjä

Perustoiminto: Projektin kirjanpitäjän asema on vastuussa projektien etenemisen seuraamisesta, varianssien tutkimisesta, kulujen hyväksymisestä ja sen varmistamisesta, että projektilaskut lähetetään asiakkaille ja kerätyt maksut.

Päävastuu:

 1. Luo projektitilit kirjanpitojärjestelmään

 2. Ylläpitää projektiin liittyviä tietoja, mukaan lukien sopimukset ja muutostilaukset

 3. Valtuuta pääsy projektitileille

 4. Lupa kulujen siirtämiseen hankkeisiin liittyville tileille ja niistä pois

 5. Tarkista ja hyväksy hankkeeseen liittyvät toimittajalaskut

 6. Tarkista ja hyväksy aikataulut projektiin liittyville töille

 7. Tarkastele ja hyväksy projektiin sovellettavat yleiskustannukset

 8. Tarkastele projektin varoihin ja kuluihin liittyviä tilisummia

 9. Tutki projektin variansseja ja lähetä varianssiraportit johdolle

 10. Neuvottele saamishenkilöstön kanssa maksamattomista sopimuslaskuista

 11. Raportti projektin kannattavuudesta johdolle

 12. Ilmoita johdolle mahdollisista lisälaskutuksista

 13. Raportti johdolle hankkeisiin käytettävissä olevasta jäljellä olevasta rahoituksesta

 14. Luo tai hyväksy kaikki projektiin liittyvät laskut asiakkaille

 15. Tutki kaikki projektikustannukset, joita ei laskuteta asiakkailta

 16. Vastaa asiakkaiden pyyntöihin saada lisätietoja

 17. Hyväksy sellaisten projektiin liittyvien laskutusten poistaminen, joita ei voida laskuttaa tai kerätä asiakkailta

 18. Sulje projektitilit hankkeen valmistuttua

 19. Luo ja lähetä hankkeisiin liittyviä valtion raportteja ja veroilmoituksia

 20. Koota tietoja sisäisille ja ulkoisille tilintarkastajille tarpeen mukaan

Halutut pätevyydet: Kandidaatin tutkinto liiketoiminnassa tai tekniikassa, jolla on yksityiskohtaiset tiedot projektisopimuksista ja muutosmääräysasiakirjoista Hänen on oltava erinomainen viestintä- ja kirjoitusosaaminen sekä vähintään kolmen vuoden kokemus projektin kirjanpidosta.

Valvoo: Ei mitään