Rahoittaa

Aikajaksoperiaate

Aikaperiaate on käsite, jonka mukaan yrityksen on raportoitava toimintansa taloudelliset tulokset normaalilla ajanjaksolla, joka on yleensä kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Kun jokaisen raportointijakson kesto on määritetty, kirjaa tapahtumia kullakin kaudella käyttämällä yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita tai kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja.

Sinun on sisällytettävä tilinpäätöksen otsikkoon ajanjakso, jota katsaus koskee. Esimerkiksi tuloslaskelma tai kassavirtalaskelma voi kattaa "31. elokuuta päättyneet kahdeksan kuukautta". Tase on kuitenkin päivätty tietyltä päivältä, eikä ajanjaksolle. Siten taseen otsikossa voi olla "31. elokuuta".

Samankaltaiset ehdot

Ajanjaksoperiaate tunnetaan myös aikakausikonseptina tai ajanjakson oletuksena.